Idea

Art Meetings to coś więcej, niż tylko festiwal artystyczny.

Art Meetings powstało, jako idea wielokulturowych spotkań, odbywających się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym celem jest zbliżenie, wzajemne poznanie się i współpraca kultur, geograficznie położonych w swoim sąsiedztwie, dzielących się jednak uwarunkowaniami historycznymi, społecznymi i politycznymi.

Art Meetings to spotkanie, którego waga ujawnia się dźwiękach. Porozumiewamy się za pośrednictwem szlachetnego języka sztuki i szeroko rozumianej kultury.

Od pierwszych edycji zapraszamy najciekawszych artystów z kręgów muzyki eksperymentalnej. Twórczość taką uważamy za najlepszy nośnik przeżyć i emocji. Abstrakcja zostawia miejsce wyobraźni i na bazie wspólnego doświadczenia buduje uniwersalne mosty ponad tym, co nas dzieli. Nasze koncerty i inne wydarzenia traktujemy jako miejsca spotkań, w któych przecinają się drogi przybyłych gości i wykonawców. Odmienne doświadczenia znajdujące wspólny mianownik – integrację wszystkich aktorów spotkania.

Realizujemy koncerty, warsztaty artystyczne, twrócze pracownie dla dorosłych i dzieci, multimedialne platformy internetowe, happeningi, wystawy i inne wydarzenia, angażujące lokalną społeczność. Zapraszamy muzyków, dziennikarzy, menadżerów, animatorów i aktywistów oraz przedstawicieli instytucji kulturalnych i społecznych z całego świata. Tworzymy wzajemnych inspiracji i współpracy.

Działamy również w ramach międzynarodowego forum networkingowego Share The Culture. Składa się nań cykl dyskusji, spotkań i prelekcji prowadzonych przez ekspertów z całego świata. Jego celem jest transfer wiedzy oraz budowanie trwałych partnerstw pomiędzy ludźmi kultury z Europy Środkowo-Wschodniej i ich kolegami z innych stron. Rozwijamy kapitał społeczny i kreatywny regionów. Gościmy uczestników z krajów Partnerstwa Wschodniego, Rosji, państw wyszehradzkich, nordyckich i Niemiec.

Wydarzenia finansowane są ze źródeł Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Polskiego w Kijowie i Nordic Culture Fund.

Piąta edycja Art Meetings Festival odbędzie się 5 – 13 września 2015 r. we Lwowie i 20 – 22 listopada w Kijowie.