Organizator

Organizatorem Festiwalu Art Meetings jest polska fundacja ECLECTICA.

Fundacja Eclectica powstała, by łączyć kluczowe europejskie wartości, tworząc z nich podwaliny mostu kulturowego pomiędzy Wschodem, a Zachodem Europy. Kreujemy przestrzeń dla otwartego dialogu, miejsce spotkania na poziomie europejskim.

Skupiamy się na działalności artystycznej, kulturalnej, społecznej, informacyjnej, naukowej i oświatowej, w celu zbliżenia i integracji narodów i państw oraz współdziałania środowisk wielokulturowych.

Fundacja Eclectica to organizacja pozarządowa, apolityczna i niedochodowa. Nasze projekty organizujemy w partnerstwie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z różnych krajów:

Active Media Ltd / Magazyn AZH
Ultrasound Foundation / UH Fest
A4 – Space For Contemporary Culture
Dock e.V.

Każdego roku dołączają do nas nowe organizacje, jeśli jesteś zainteresowany współpracą, napisz do nas na adres: biuro@artmeetings.eu

Pobierz:
Statut Fundacji Eclectica
Sprawozdanie Finansowe 2013
Sprawozdanie Merytoryczne 2013